Ba rọi bò mỹ cuộn nấm kim châm sốt Yakiniku

Ba rọi bò mỹ cuộn nấm kim châm sốt Yakiniku

355,320₫

Mô tả

1kg ba chỉ bò Mỹ cuộn nấm kim châm - Hình chỉ mang tính chất minh họa. Hình thực tế sẽ đúng định lượng đã ghi
 Ba rọi bò mỹ cuộn nấm kim châm sốt Yakiniku