Gà hấp nấm đông trùng hạ thảo

Gà hấp nấm đông trùng hạ thảo

SKU:HYC142
275,400₫

Mô tả

 Gà hấp nấm đông trùng hạ thảo