Sốt nấu bò lagu 200gr

Sốt nấu bò lagu 200gr

SKU:HYX223
39,000₫
Chọn thêm thịt:

Mô tả

 Sốt nấu bò lagu 200gr