Test_Bò topblade cắt khoanh (500 - 600gr)

Test_Bò topblade cắt khoanh (500 - 600gr)

150,000₫
Chế biến:
Loại sốt:
Rau củ:

Mô tả